[x] ปิดหน้าต่างนี้
Busakon Farm
   
 
 

  

Busakon Farm News ข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มบุษกร
5 Basic Cares for our Busakon Farm Hens 5 หัวใจในการดุแลไก่ของฟาร์มบุษกร

อาทิตย์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2552


 

5 Basic Cares for our Busakon Farm Hens

1. Immunizations We receive our hens at birth. Cares begin with local designed immunizations to prevent illness ex. vaccination for Chicken pox, Newcastle disease, Infectious Brochitis. 

2. Cleaning Indoor operations are done before a new flock of hens enters. Surrounding and spacious henhouses are cleaned and well prepared throughout the year, to prevent diseases and keep our hens comfortable and hygienic.

3. Veterinary care  Veterinarians are called in to help treat our hens when a hens is ill or injured. And we have regular veterinary visits to monitor the health of our hens.

4. Environmental conditions We are constantly tracking water and feed ingredient quality to comply with the egg safety regulation and ensure the safety of our hens.

5. Records Numerous records are routine kept, ex. documentation of daily events, Avian Influenza checked every 30-45 days, periodic Salmonella eggs checked, diseases checked, sampling of conditions or performance, flock summaries, feed ingredients checked etc.   

For more information, please visit "ABOUT US" part http://www.eggs4u.net/index.php?name=aboutus

5 หัวใจการดูแลไก่ของฟาร์มบุษกร

1 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ไก่ของเรา  ไก่แรกเกิดถึงฟาร์มเมื่ออายุหนึ่งวัน จะมีการช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคให้ไก่ตามความเหมาะสม และจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้ไก่ของเราต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บได้ เช่นการทำวัคซีนไก่ โรคฝีดาษ โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบเป็นต้น

2 ความสะอาด  มีการจัดเตรียมโรงเรือน และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณฟาร์มเป็นประจำ อย่างเป็นระบบ เช่นทำความสะอาด และกำจัดเชื้อก่อโรคในเล้าและรอบโรงเรือน เตรียมไฟกกให้ความอบอุ่นลูกเจี๊ยบ และให้แม่ไก่ทุกตัวได่อยู่อย่างสบาย มีพื้นที่เหลือเฟือ ไม่อยู่อย่างยัดเยียดและซ้อนกัน ให้ไก่มีความสุข ปราศจากโรค

3 การดูแลจากสัตวแพทย์  เมื่อมีปัญหาจากการเจ็บป่วยของแม่ไก่จะมีการแนะนำ หรือปฏิบัติการที่เหมาะสมทันท่วงทีโดยคณะสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกเหนือไปจากการเข้าเยี่ยมตรวจดูแลสุขภาพตามกำหนดการปกติ

4 การจัดการสิ่งแวดล้อม มีการตรวจเช็คน้ำที่ใช้ เช็ควัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ในฟาร์ม เพื่อความปลอดภัยของแม่ไก่และเป็นการปฏิบัติตามครรลองของการผลิตไข่ไก่ปลอดภัยอย่างเข้มงวด

5 บันทึก  มีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญหลายอย่างเช่น บันทึกประจำวัน บันทึกการตรวจไก่ปลอดหวัดนกทุก 30-45วัน แม้จะมีการระบาดหรือไม่ก็ตาม บันทึกการตรวจโรคไก่ บันทึกการตรวจสุขภาพโดยทั่วไป เช่นน้ำหนักไก่ น้ำหนักอาหารที่ไก่กินต่อวัน บันทึกประวัติของฝูง หรือบันทึกการตรวจเช็คส่วนประกอบของอาหารไก่เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมหมวด"เกี่ยวกับเรา" http://www.eggs4u.net/index.php?name=aboutusเข้าชม : 5971


Busakon Farm News ข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มบุษกร 5 อันดับล่าสุด

      5 Basic Cares for our Busakon Farm Hens 5 หัวใจในการดุแลไก่ของฟาร์มบุษกร 27 / ก.ย. / 2552
      Tamako Kake Gohan & Busakon Fresh Eggs 25 / ก.พ. / 2552
      Busakon Farm & Seven Eleven 12 / ก.พ. / 2552
      IMPORTANT DOCUMENTS OF BUSAKON FARM เอกสารสำคัญต่างๆในการประกอบการ 17 / ธ.ค. / 2551
      แม่ไก่บุษกรปลอดหวัดนก ไข่ไก่ปลอดซัลโมเนลลา , Avian Influenza Free Hens, Salmonella free eggs 18 / พ.ย. / 2551


 
 
Copyright © EGGs4U.NET All right reserved.
Designed by Mr.Dokepon MSN / Email : apirat27@hotmail.com