[x] ปิดหน้าต่างนี้
Busakon Farm
   
 
 

  

 B  U  S  A  K  O  N       F  A  R  M

ฟ า ร์ ม ไ ก่ บุ ษ ก ร

  ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีน และอุดมคุณค่าของสารอาหารสำคัญสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย

ไข่ไก่อยู่คู่ครัวเรามาช้านาน สะดวกในการนำมาปรุงให้อร่อยได้หลากหลายแบบ

ฟาร์มไก่บุษกรจึงเห็นความสำคัญของการผลิตไข่ไก่อย่างถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้วยมาตรฐานการเลี้ยงอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บวกกับการเลี้ยงดูอย่างใส่ใจและใกล้ชิด ไข่ไก่สดทุกฟองที่ส่งถึงท่านจึงเป็นไข่ไก่ที่ได้มาตรฐานดีเสมอกันทุกฟอง และสามารถตรวจสอบย้อนหลังไปถึงรายละเอียดในการผลิต รวมไปถึงที่มาของไข่ไก่แต่ละรุ่นได้อีกด้วย (Traceability)

 ฟาร์มไก่บุษกรเป็นฟาร์มไก่ที่ผลิตไข่คุณภาพดีให้กับชาวเชียงใหม่มานานมากกว่า 30 ปี

จากทำเลที่ตั้งที่มีอากาศบริสุทธิ อยู่ไกลจากแหล่งหนองบึงอันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่านกน้ำธรรมชาติซึ่งนับเป็นหนึ่งปัจจัยความเสี่ยงและพาหะของโรคหวัดนกที่ระบาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

 

  

 เราเลี้ยงไก่ในระบบปิด ม่มีการปะปนกับฟาร์มไก่อื่นๆในรัศมีหลายสิบกิโลเมตร ตามครรลองของการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ฟาร์ม(compartmentalized) และจากการดูแลด้วยใจ อย่างใกล้ชิดทั่วถึง จึงทำให้ฟาร์มบุษกรรอดพ้นจากวิกฤตระบาดของไวรัสหวัดนก

    ที่มาที่ไปของไข่ไก่จากฟาร์มบุษกร        

ลูกเจี๊ยบที่มีอายุเพียง1วันจะอยู่ในล้อมที่ปูด้วยผ้ากระสอบ กกด้วยไฟเพื่อเป็นบ้านที่อบอุ่น อาหารของลูกเจี๊ยบประกอบด้วยข้าวโพดและรำข้าวป่น กากถั่วเหลือง ปลาป่น อีกทั้งอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์อีกหลายชนิด เพื่อให้ลูกเจี๊ยบเหล่านี้เจริญเติบโตแข็งแรง
จิ๊บ..จิ๊บ             จิ๊บ..จิ๊บ..จิ๊บ           
        จิ๊บ...
จิ๊บ..จิ๊บ...จิ๊บ...จิ๊บ......จิ๊บ..จิ๊บ...จิ๊บ  
ลูกเจี๊ยบยังได้รับวัคซีนที่เเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นอย่างบ้านเรา การรับวัคซีนบางตัวจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ วัคซีนจะช่วยให้ลูกเจี๊ยบสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่น วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ  โรคบิด โรคนิวคาสเซิล โรคฝีดาษเป็นต้น 
โดยการให้วัคซีนจะมีการตั้งเป็นโปรแกรมตามช่วงอายุที่เหมาะสมกับลูกเจี๊ยบ จนกระทั่งพวกลูกเจี๊ยบเติบโตเป็นสาวรุ่นที่มีสุขภาพดีแข็งแรง ปลอดโรค

เล้าลูกเจี๊ยบ baby chickens in their homes.

 

Young hens in their ventilated barn houses. เล้าไก่สาวรุ่น                          

ไก่สาวแรกรุ่น คือ ไก่ที่โตจากลูกเจี๊ยบน้อยๆ พวกเธอเติบโต และเพิ่มขนาดจนเป็นไก่ตัวเขื่อง แต่พวกเธอยังไม่โตพอที่จะผลิตไข่ได้ บรรดาไก่สาวแรกรุ่นเหล่านี้อาศัยอยู่ในกรงที่สะอาด เนื้อที่กว้างขวาง พวกเธอสามารถวิ่งเล่นออกกำลังได้อย่างมีความสุข  เล้าโปร่งอากาศถ่ายเทหมุนเวียนพื้นกรงยกสูงเหนือดินเหมือนกับพวกลูกเจี๊ยบ ช่วยทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก พื้นกรงไม่อับชื้น หมักหมมหรือสะสมเชื้อก่อโรค พนักงานยังสามารถเข้าทำงานจัดการมูลไก่ได้สะดวกยิ่งขึ้น การที่พวกลูกไก่ไม่ได้สัมผัสพื้นดินโดยตรงมีผลดีคือลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา(salmonella), เชื้อบิดหรือพวกไข่พยาธิที่อาจจะถูกบ่มเพาะอยู่ตามพื้นดินที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีและได้ง่ายมากในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของเมืองไทย

 

ลูกเจี๊ยบและไก่สาวแรกรุ่นเหล่านี้จะเลี้ยงอยู่ในบริเวณปิด กั้นล้อมด้วยตาข่าย กันนก หนู สัตว์ หรือคนจากภายนอกเข้ามาปะปน  พื้นกระสอบรองนอนซักและเปลี่ยนใหม่ทุกวัน เพื่อสะอาดเสมอ กรงและโรงเรือนรวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงจะผ่านการทำความสะอาดแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นกิจวัตร เพื่อตัดวงจร และการสะสมของเชื้อโรคที่อาจจะมีผลต่อสุขภาพลูกเจี๊ยบ และไก่สาวรุ่นของเรา  ลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยช่วยทำให้พวกเธอมีความพร้อมสมบูรณ์แข็งแรงที่สุด เพื่อไม่ต้องใช้ยาปฎิชีวนะเข้าช่วยโดยไม่จำเป็น  ก่อนที่จะพวกเธอจะเติบโตเป็นแม่ไก่พร้อมไข่ในไม่ช้า  
กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก.
 
กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก...กุ๊ก...
   กุ๊ก....กุ๊ก...กุ๊ก....กุ๊กไก่ในเล้า  ขอไข่ให้เรา
กุ๊ก . . . กุ๊ก. . .กุ๊ก   แม่ไก่ในเล้า..... ขอไข่ให้เรา
     
เมื่อไก่สาวรุ่นเหล่านั้นเติบโตจนถึงวัยเจริญพันธ์ และเริ่มให้ไข่ตามธรรมชาติ พวกเธอจะย้ายบ้านอีกครั้ง เธอจะย้ายเข้าสู่บ้านใหม่ที่อยู่ไกลแยกออกคนละส่วนจากบริเวณบ้านเดิม
บ้านใหม่ หรือโรงเรือนไก่ไข่ จะประกอบด้วยกรงไก่ขนาดที่แม่ไก่อยู่สบาย ไม่อึดอัดยัดซ้อนกันขึ้นไปหลายๆ ชั้นแบบกรงคอนโดที่มุ่งเน้นในการจำกัดพื้นที่และลดต้นทุนในการเลี้ยงเป็นสำคัญ โรงเรือนจะมีตาข่ายปิดล้อมไว้อย่างมิดชิดในระบบปิด เพื่อป้องกันแม่ไก่ไม่ให้ได้รับการสำผัส และติดต่อกับสารพัดสิ่งจากภายนอกซึ่งอาจจะเป็นพาหะของเชื้อไข้หวัดนกหรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอื่นๆ มาสู่แม่ไก่ได้ แม่ไก่ได้รับน้ำสะอาด อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนะที่เหมาะสมกับอายุแต่ละช่วง และรับการดูแลประคบประหงมอย่างดีจากพนักงานของเรา เมื่อแม่ไก่สมบูรณ์แข็งแรงและอยู่ดีมีสุข เธอพร้อมที่จะมอบของขวัญอุดมคุณค่าสารอาหาร ส่งตรงถึงครัวของคุณ     

               

Our hens live in the spacious hen houses, which are in strictly sanitary conditions.  
 
      ส ง สั ย บ้ า ง ไ ห ม ว่ า
 แ ม่ ไ ก่ ข อ ง เ ร า กิ น อ ะ ไ ร
ทุ ก วั น......ทุ ก วั น
 
น้ำ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ธรรมชาติที่เราใช้ปรุงอาหารให้แม่ไก่ล้วนแล้วแต่คัดสรรมาอย่างดีที่สุด ผ่านการตรวจเช็คมาตรฐานทุกรุ่น ทั้งสูตรอาหารที่คิดคำนวนถ้วนถี่จากนักโภชนาการอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้สูตรอาหารที่ดีที่สุดสำหรับแม่ไก่  ทำให้แม่ไก่มีสุขภาพสมบูรณ์ที่สุดอันเป็นที่มาของไข่ไก่คุณภาพดีที่สุดสำหรับคุณ
ข้าวโพดจากเชียงราย เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต ให้พลังงาน อุดมด้วยไวตามินเอ และสารสีเหลืองเรียกว่าคาโรตินอยด์ ปัจจัยที่ทำให้ไข่แดงมีวิตตามินเอ เราบดข้าวโพดวันต่อวันส่งตรงเข้าสู่โรงงานผสมอาหารของเราเอง  
 รำข้าวจากเชียงรายอีกเช่นกันที่เป็นแหล่งอาหารให้พลังงาน มีกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อแม่ไก่ ปลาป่นแหล่งโปรตีน หรืออมิโนแอสิดที่จำเป็น ส่งตรงจากทะเลไทยและอันดามัน เราเสริมโปรตีนพืชเพิ่มจากกากถั่วเหลืองที่ได้จากโรงสกัดน้ำมันถั่วเหลือง เปลือกหอยเสริมสร้างเปลือกไข่  ใบกระถินป่นจากที่ราบภาคกลางช่วยเพิ่มกากใย และสารสีส้มทำให้ไข่แดงมีสีเหลืองสวย  อีกทั้งกลีบดอกดาวเรืองซึ่งอุดมสารสีตามธรรมชาติ นับเป็นอีกทางเลือกที่ทำให้ไข่แดงมีสีสวยงามตามธรรมชาติได้อีกแบบหนึ่ง
                            
well selected for our hens        คัดสรรอย่างดีสำหรับแม่ไก่ของเรา
       
 then become        เพื่อจะได้
natural healthy eggs for you    ไข่ไก่ธรรมชาติเพียบคุณค่าถูกหลักอนามัยสำหรับคุณ

   We at Busakon Farms work continuously to insure that our hens receive the best possible diet that can be obtained and formulated.  Our nutritionists meticulously calculate the optimum formulas for each new flock of hens.  The feed is then freshly prepared in our own feed mill every day from the highest quality natural ingredients available in Thailand. Our hens thereby receive a natural and highly nutritious diet that is absolutely fresh, uncontaminated, and free from fillers or preservatives.

    Corn and fresh rice bran are obtained directly from fields near Chiang Rai.  From sources on the Andaman and Thai coastlines we obtain high-protein fish meal, sea salt for its mineral content, and crushed sea shells for the calcium necessary to strengthen egg shells. Other special ingredients including leguminous leaves, marigold petals, and soy bean meal are generally obtained from Northern Thailand, wherever they are most freshly available.    We can confidently declare that Busakon Farms hens receive the best diet of any hens in Thailand.

BELOW: We prepare daily ground corn from our own corn mill. 

ABOVE LEFT:annual corn starage at our corn mill     ABOVE RIGHT: Busakon feed mill.

ABOVE: freshly prepared hen feed for starters, growers, pullets and layers with selective ingredients.

โรงงานผสมอาหารของเรา ปรุงสูตรอาหารสำหรับแม่ไก่สดๆวันต่อวัน   

ความพิถีพิถันปรุงสูตรที่เหมาะกับแม่ไก่แต่ละวัย แต่ละฤดูกาล ทำให้แม่ไก่ของเราได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ และพอเพียงโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเติมสารไม่ก่อประโยชน์กับแม่ไก่ หรือเป็นภัยกับผู้บริโภค  เพียงแค่นี้ท่านก็สามารถมั่นใจได้ว่าไข่บุษกรทุกฟอง เพียบด้วยคุณค่าอาหาร เป็นประโยชน์ และปลอดภัยสำหรับคุณ

กรุณาเยี่ยมชม " 5หัวใจในการดุแลแม่ไก่ของฟาร์มบุษกร " หมวด "นิวส์ "please visit " 5 Basic Cares for our Busakon Farm Hens " at "NEWS" http://www.eggs4u.net/?name=news&file=readnews&id=22

OUR EGG SAFETY

BIO SECURITY IN BUSAKON FARM

Our hens are raised from one day old in net-sealed hen houses in strictly sanitary conditions that preclude contamination from birds, rodents, and visiting humans. Their cages are spacious, three times more than normal space requirements. Our healthy and happy hens have always grown up on clean water from a safe water source and a natural diet free of chemicals that may harm consumers. We comply with best practices arising from veterinarian, animal, and public health sciences, and with all regulations of the Thai Department of Livestock, Ministry of Agriculture.   The program includes the complete regimen of vaccinations, including Newcastle disease, Infectious Bronchitis and Chicken Pox, thereby protecting them from the most common infectious diseases.
A further crucial step in adhering to the bio security pathway is the choice of an effective hospital-grade disinfectant, the efficacy of which has been proven against bacteria (gram-ve, gram+ve, and sporulated), viruses (encapsulated and non-encapsulated), and fungi. This disinfecting solution is applied to vehicles and equipment from outside before entering our farm, for spraying in the uniform changing units for workers, and for dipping all shoes before entering the farm or the prohibited areas. We clean the cages and hen houses, then spray them with this disinfecting solution and leave them to rest 30-45 days before accommodating new flocks of hens, ensuring that any contagious microorganism and its life cycle are eliminated. The disinfectant is noncarcinogenic, nontoxic for people and animals, is environmentally friendly, and leaves no harmful residue.   For these reasons it has been recommended for use in the food processing business, hatcheries, aquaculture, zoos, and hospitals. The disinfectant is approved by the relevant agriculture and health control agencies of Thailand, the USA, and western Europe. Efficacy testing in multiple government laboratories for Avian Influenza and Newcastle disease showed that this disinfectant effectively killed the particularly dangerous H5N1 strain of the Avian Influenza Virus (AIV, or Bird Flu virus) completely, without harm to the hen embryonic cells.
In response to the concerns about AIV in many Asian regions, Busakon Farm has been extremely careful in ensuring the protection of our eggs from AIV and other pathogens. We go above and beyond the requirements for governmental inspections by mean of cloacal swabs every 1-2 months, and using blood tests conducted at a leading laboratory during any time of critical contagion nearby. Our extraordinary biosecurity measures have been completely successful. Busakon Farm has never had an outbreak of AIV. 
For more information about hygenic eggs details, please visit http://www.eggs4u.net/?name=news&file=readnews&id=9
BELOW:Spraying the vehicles and cleaning all equipment with effective disinfectants.
เราเลือกใช้ยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพพ่นยวดยานจากภายนอกก่อนเข้าฟาร์ม
และจุ่มยาฆ่าเชื้อถาดไข่จากภายนอก ขัดล้างอุปกรณ์ใช้งานสะอาดเสมอ

ABOVE:Spraying the disinfectant and bathing before changing farm uniforms

and dipping shoes before entering.

พนักงานผ่านการพ่นละอองยาฆ่าเชื้อ หรืออาบน้ำก่อนเปลี่ยนชุดทำงานและรองเท้าก่อนเข้าสู่บริเวณภายใน

ล่างรูปหมู่พนักงาน ซึ่งล้วนแต่เป็นคนในชุมชนอำเภอสันทรายของเรา สวมชุดแยกเฉพาะตามแผนกหน้าที่  

BELOW: Our dedicated farm staff who are the people in our neighborhood of SUN SAI village, in their specific uniforms for each job.

ROUTINE AVIAN INFLUENZA CHECKED (AI virus checked)
We take every possible precaution to make absolutely sure that each egg from us to you is healthy and safe and worthy of the gold standard our customers have come to expect from us. 
Please see the recent negative result of AIV checked and 5 basic cares for our BUSAKON FARM hens in "NEWS."
ไข่ไก่ปลอดภัย
ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มของเรา 
 

จากการระบาดของไวรัสโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza Virus, AIV or Bird Flu) ในเอเชียและบางจังหวัดของประเทศไทยนั้น สังเกตได้ว่าสาเหตุหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องจากนกอพยพที่เป็นพาหะมาอาศัยในแหล่งน้ำใกล้เคียงกับพื้นที่เลี้ยงไก่ รวมถึงการจัดการเรื่องสุขอนามัยภายในของฟาร์มเลี้ยงแต่ละแห่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลและนำมาซึ่งการระบาดทั้งสิ้น
ฟาร์มไก่บุษกรให้ความสำคัญ และตระหนักถึงมาตรการป้องกันสาเหตุก่อโรค โดยเลือกแนววิถีความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือไบโอเซเคียริตี (Bio-security) อันมีหลายวิธที่เลือกใช้เช่นการป้องกันไม่ให้นก หนู รวมทั้งบุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องกับแม่ไก่ในฟาร์ม โดยเลี้ยงแม่ไก่ทุกรุ่นตั้งแต่อายุ1วันในระบบปิด นอกจากเล้าไก่จะปิดหุ้มด้วยตาข่ายทั้งหมดแล้ว บุคคลหรือยวดยานภายนอกที่จะเข้าไปในฟาร์มจะต้องผ่านการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บุคคลที่จะเข้าถึงตัวไก่ และพนักงานฝ่ายที่จะเข้าไปยังบริเวณหวงห้ามเฉพาะบุคคลภายในนั้น จะต้องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคหรืออาบน้ำ เปลี่ยนเครื่องแบบของฟาร์ม เปลี่ยนรองเท้าสำหรับใช้ภายใน ต้องจุ่มเท้าลงในน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าบริเวณหวงห้ามนั้น เพื่อป้องกันการเป็นพาหะ ตัดโอกาสการนำเชื้อก่อโรคไปถึงแม่ไก่ให้ได้มากที่สุด

เรามีการพักเล้าทุกโรงเรือนมากกว่า30ถึง45วันหลังจากทำความสะอาดขัดล้างโรงเรือนและอุปกรณ์ภายในด้วยสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตัดวงจรของเชื้อก่อโรคแก่แม่ไก่ การแยกอุปกรณ์ภายนอกกับภายในฟาร์มไม่ปะปนกัน เช่นกล่องบรรจุไก่ หรือถาดบรรจุไข่ไก่ภายในเล้าจะไม่ถูกนำออกไปใช้ร่วมกับกิจอื่นๆภายนอกฟาร์ม ถาดที่บรรจุไข่ไก่นำส่งมอบไปสู่สายผลิตเพื่อจำหน่าย ก่อนนำกลับมาใช้ภายในต้องมีการขัด หรือจุ่มแช่น้ำยาฆ่าเชื้อเสมอ และเป็นถาดบรรจุแยกชุดกันกับถาดที่ส่งออกสู่ผู้บริโภคในท้องตลาดอย่างเด็ดขาด 
สารฆ่าเชื้อมีคุณภาพที่ฟาร์มบุษกรเลือกใช้ ไม่มีพิษตกค้างเป็นภัยต่อผู้บริโภค ใช้ได้ตลอดทุกขั้นตอนระหว่างการผลิต ใช้ได้ทั้งกับธุรกิจผลิตอาหารและอื่นๆ เช่นอุปกรณ์รีดนมวัว โรงเรือนในฟาร์มสัตว์เลี้ยง ตู้ฟักลูกเจี๊ยบ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงพยาบาล แล้วยังได้รับการรับรองจากหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา(EPA:Environmental Protection Agency) และกระทรวงสิ่งแวดล้อม, กิจการไร่นาและชนบทประเทศอังกฤษ(DEFRA:Department of Environment, Farming and Rural Affairs) และ AFNOR ประเทศฝรั่งเศษ, องค์กรภาคพื้นยุโรป (European Union) และกรมปศุสัตว์
นอกจากนั้นเรายังทำวัคซีนแม่ไก่ทุกชุดตามโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทยครบถ้วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ โรคฝีดาษไก่ ป้องกันไม่ให้แม่ไก่เจ็บป่วย มีสุขภาพแข็งแร็ง อีกทั้งการถ่ายพยาธิ กำจัดไรไก่ การตรวจสุขภาพแม่ไก่เป็นประจำโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การสุ่มตรวจโรคหวัดนกทุกหนึ่งหรือสองเดือนตามข้อบังคับของกรมปศุสัตว์ โดยอาจจะเพิ่มความถี่ของการตรวจมากขึ้นกว่าเดิม หรือเพิ่มการตรวจเลือดในห้องปฏิบัติการชั้นนำยามเกิดการระบาดรุนแรงของโรคในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นต้น
ผลลบการตรวจหวัดนกครั้งล่าสุด ติดตามได้ในหมวดข่าว "NEWS" เรื่องไก่ปลอดหวัดนก http://www.eggs4u.net/?name=news&file=readnews&id=9  
และเรื่อง 5 หัวใจในการดูแลไก่ของฟาร์มบุษกร

     

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณโจ้ สลักจิต อัครธนกุล

จันทร์-ศุกร์ 8.00-12.00am, 1.00-4.30pm.

โทร 081 530 1001

for more detail, please contact 081 530 1001 khun Jo Akra or Salakjit Akratanakul

Mon-Fri 8.00-12.00am, 1.00-4.30pm.

 

เว็บตรง 
 
Copyright © EGGs4U.NET All right reserved.
Designed by Mr.Dokepon MSN / Email : apirat27@hotmail.com