[x] ปิดหน้าต่างนี้
Busakon Farm
   
 
 

  

A  B  O  U  T      E  G  G  S
A  B  O  U  T      E  G  G  S
A  B  O  U  T      E      S
 A  B  O  U  T      E  G  G  S  
A  B    U  T      E  G  G  S
A  B   U   T      E  G  G  S
NUTRITION FACTS ( 50 grams : serving ) TOTAL ENERGY 70kcal,TOTAL FAT 4.50 g [ 7% : saturated fat 1.50 g ( 8%); chloresterol 215mg( 71% )], PROTEIN 6.25g, TOTAL CARBOHYDRATE 0.1 g: Diaetary fiber 0 g ( 0% ); Sugar 0 g, SODIUM 65 mg[ 3% ]  
คุณค่าทางโภชนะของไข่ไก่ขนาดน้ำหนักฟองละ 50กรัม, พลังงาน70กิโลแคลอรี ไขมัน 4.50 กรัม คลอเรสเตอรอล 215มิลลิกรัม โปรตีน 6.25กรัม คาร์โบไฮเครตทั้งหมด 0.1 กรัม กากใย 0 กรัม น้ำตาล 0กรัม โซเดียม 65 มิลลิกรัม
  
 
ไ   ข่   ไ   ก่    ข   อ   ง   เ   ร   า
เราจะเก็บไข่วันละ 3 ถึง 4 ครั้ง เพื่อความสดใหม่ ไข่ไก่ที่ได้จะนำมาคัดแยกวันต่อวัน ไข่ไก่ที่ได้จากแม่ไก่จะถูกบรรทุกออกจากแหล่งผลิตโดยรถบรรทุกของฟาร์มเอง ไม่ปะปนหรือวนเวียนรับเก็บไข่ไปตามฟาร์มหลากหลาย ซึ่งอาจจะเป็นพาหะนำโรคจากฟาร์มหนึ่งสู่ฟาร์มหนึ่งได้
 ไข่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไข่เปลือกเปื้อน ไข่บุบ ไข่เปลือกบางจะถูกคัดแยกออก ขณะเดียวกับที่ทำการชั่งน้ำหนักเป็นไข่ไก่ 8ขนาด ตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น  
  
  
ภาพบน:พนักงานคัดไข่ออกเป็นขนาดต่างๆตามน้ำหนักกรัมต่อฟอง
พนักงานบรรจุไข่ลงกล่อง และติดฉลาก
ภาพบน: พนักงานตรวจมาตรฐานความเรียบร้อยก่อนเตรียมบรรทุก
ห้องแยกสำหรับผลิตไข่บรรจุกล่อง หรือไข่ถูกสุขอนามัย
                     ไ ข่ ไ ก่ ถู ก สุ ข อ น า มั ย        
ทางฟาร์มได้เพิ่มวิธีทำความสะอาดไข่ไก่ที่จะส่งมอบแด่ท่านนอกเหนือจากการทำความสะอาดฟองไข่ธรรมดาแบบแห้งตามปกติ โดยทำการเช็ดน้ำสะอาดผสม สารละลายกลุ่มคลอไรด์ (สารละลายกลุ่มคลอไรด์ เช่น Benzaconium Chloride หรือ คลอรีน65% ผสมน้ำสะอาด 200 ppm)  
เมื่อแห้งแล้วจึงบรรจุลงภาชนะตามแบบที่ผู้บริโภคต้องการ เช่นการบรรจุกล่องพลาสติกใสใช้แล้วทิ้ง บรรจุถาดกระดาษ ห่อหุ้มปิดฝา แล้วแต่ความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะราย
การเลือกใช้ไข่แบบถูกสุขอนามัยเหล่านี้ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของผู้ ใช้เท่านั้น
เพราะการใช้น้ำเช็ดเปลือกไข่ นวลไข่ที่ทำหน้าที่เป็นด่านธรรมชาติซึ่งเคลือบบนผิวไข่ เพื่อคอยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟองไข่จะถูกชะออกไปหมด  ทำให้อายุเก็บของไข่สั้นลงจากอายุเก็บได้ตามปกติ ฉะนั้นทางฟาร์มจะทำต่อเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้บริโภคเฉพาะรายเท่านั้น
ไข่ไก่สดใหม่ รสชาติอร่อย เป็นประโยชน์ต่อสมองและร่างกาย ด้วยความความใส่ใจในทุกรายละเอียด และผ่านการผลิตอย่างถูกต้องตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์  ทั้งมุ่งเลือกใช้วิธีผลิตอย่างเป็นมิตรกับสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งวิธีการผลิตแบบประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กว่า 30 ปี ที่เรารับผิดชอบและตั้งใจเสนอสิ่งดีงาม การเลือกวิถีการผลิตอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปกป้องและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเท่านั้นที่จะทำให้ฟาร์มบุษกรอยู่คู่กับคนรักไข่ชาวเชียงใหม่อย่างมั่นคงตลอดไป
มั่นใจได้แน่นอนว่า ไข่จากฟาร์มบุษกรทุกฟองล้วนสด สะอาด
 ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจผลิตอย่างประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
       ให้โอกาสเราเพื่อมอบของขวัญล้ำค่าจากแม่ไก่ของเรา
โปรตีนที่ดี รสชาติที่ดีสำหรับท่าน
สามารถติดต่อเรา" ไข่เพื่อคุณ" ได้ที่
ฟ า ร์ ม บุ ษ ก ร
เวลา 8.00-12.00น. และ 13.00-16.30น.. วันจันทร์ถึงวันเสาร์
สำนักงาน : 82/6 ช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ :053-215714-5   โทรสาร : 053-222441
ฟาร์ม : 10 หมู่ 11 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์และโทรสาร : 053-848383
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณโจ้ หรือ สลักจิต อัครธนกุล 081 530 1001
Please contact us at
BUSAKON FARM
8.00-12.00 am. and 1.00-4.30 pm.  Monday - Saturday
Marketing Office:Salakjit Jo Akratanakul or Khun Jo, 081 530 1001,
82/6 Sompoat 700 years road, Changkian village, Muang district, Chiang Mai, 50300
Tel. 053 215714-5, Fax. 053 222441
Farm: Khun Jan,10, Moo 11, Maefak Mai, San Sai district, Chiang Mai, 50300,Tel.-fax. 0 53 848383
E-mail : busakonfarm@hotmail.com
www.eggs4u.net
บาคาร่า 
 
Copyright © EGGs4U.NET All right reserved.
Designed by Mr.Dokepon MSN / Email : apirat27@hotmail.com